เรื่องเสียวๆๆสวิงจริงๆ
https://docs.google.com/document/d/17S4FpAvFtQ7A7jQJyghAneYn2g4N7waR6q5cQV8Qxss/edit?usp=sharing